tachográf oktatás

Primátori Bt.
H-1192 Budapest
Kós Károly tér 4. I. em. 17.
Telefon: 00 36 70/291-53-72
e-mail:info@tachografoktatas.hu

Felnőttképző nyilvántartásba vételi szám: B/2021/001943.

Menü

Gépkocsivezetők FIGYELEM!!! Akinek a járművezetői kártyája 2021. március 7. és 2021. november 1. között jár le, mielőbb jelentkezzen kártyacserére!


A digitális tachográf vezetői kártyák hibás kiadása tekintetében jelent meg az MKFE honlapján  az ITM tájékoztató levele.   

2021. március 7. és november 1. között lejáró digitális kártyáknál azonnal intézkedjenek a cseréről! Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 2021. március 3-i levele alpján, a 2016. március 7. és 2016. november 1. között legyártott és öt éves érvényességi idővel (2021. március 7. - 2021. november 1.) feltüntetett a digitális tachográf kártyáknál a tanúsítvány tévesen  2021.március 6-i lejárattal került beállításra, így ezen dátumot követően ezeket a kártyákat a tachográf készülékek lejártként kezelik így használatuk nem lehetséges, a készülék nem fogadja el.

A levél szerint az érintett kártyákat az Innovációs és Technológiai Minisztérium díjmentesen pótolja.

A kártyacserét a kartyapotlas@itm.gov.hu e-mail-címen lehet jelezni.

Hibás, sérült, elveszett, ellopett járművezetői kártya esetén mi a teendő!

A 165/2014/EU rendelet szerint: 

a) az út megkezdése előtt kinyomtatja az általa vezetett járműre vonatkozó adatokat, és erre a kinyomtatott lapra ráírja:

I. azokat az adatokat, amelyek a járművezető azonosításához szükségesek (név, a járművezetői kártya vagy a vezetői engedély száma), aláírással ellátva;

II. a 34. cikk (5) bekezdése b) pontjának II., III. és IV. alpontjában említett időtartamokat;

b) az út végén kinyomtatja a menetíró készülék által rögzített időtartamokkal kapcsolatos információt, bejegyzi az induláskor készített nyomtatás óta egyéb munkával töltött időt, készenléti időt és pihenőket, amelyeket a menetíró készülék nem jegyzett fel, valamint megjelöli a dokumentumon azokat az adatokat, amelyek lehetővé teszik a járművezető azonosítását (név, a járművezetői kártya vagy a vezetői engedély száma), beleértve a járművezető aláírását is.

Ezeket a kinyomatokat a gépkocsivezető köteles 28 napig magánál tartani, majd az üzembentartó 1 évig megőrizni.

Covid 19 miatt, egyes okmányok - táblázat - érvényességének meghosszabbítása az EU rendelete által (Omnibus II).

Elfogadásra került a MOBILITÁS CSOMAG !!!          

Tisztelt Érdeklődő !

Az Európai Parlament 2020.07.10-én elfogadta a Mobilitás Csomag szövegét, a Hivatalos Lapban való megjelenése (2020.07.31. link) után három fő témakörben fogalmaz meg jelentős változásokat:

 1. vezetési-és pihenőidők (2020.08.20-tól), valamint a menetíró készülék használata, illetve intelligens tachográfra (menetíró készülékre) történő lecserélésének kötelme és határideje;

 2. gépjárművezetők kiküldetésével kapcsolatos szabályok változása;

 3. a piacra jutás feltételei, jó hírnév elvesztése, kabotázs tevékenység szabályozása, kockázatértékelő rendszer kialakítása

Az 1) pontban szereplő vezetési-és pihenőidő tekintetében 20 nap a hatálybalépés, a tachográf készülékekkel kapcsolatos, valamint a 2) és 3) pontban rögzített témaköröknél távolabbi.

Az egyik jelentős változás, hogy hamarosan a 2,5 tonna össztömegű, nemzetközi fuvarozásra használt járműveket is fel kell szerelni tachográf készülékkel. Amennyiben Ön ilyen járműveket üzemeltet, és eddig nem kellett ezt a jogszabályt ismernie és betartania, fontos, hogy időben tájékozódjon a kötelezettségeiről és a határidőkről.

Amennyiben a témával kapcsolatban kérdésük van, kérem szíveskedjenek felvenni velünk a kapcsolatot.

Primátori Bt.

 

Korábbi  jogszabályváltozás:

2019.06.15. napjától már csak intelligens tachográffal (az 1C mellékletnek megfelelő menetíró készülékkel) felszerelt járművek helyezhetők újonnan forgalomba.

 

Intelligens tachográfok főbb jellemzői.
Az intelligens tachográfok a digitális menetírók következő, második generációja (Gen. 2.), így minden olyan funkcióval bír, mint egy eddig megszokott digitális tachográf és ezeket egészítik ki a következőkkel:

Automatikus helymeghatározás a munka kezdetekor és végén a beépített modul segítségével (GNSS - Global navigation satellite system) - későbbiekben a határátlépéskor is.

Lehetővé teszi az ellenőrző hatóságok részére bizonyos tachográf adatok távoli elérését vezeték nélküli adatátvitel útján, távoli adatletöltés (DSRC - Dedicated short-range communications).

Jelenleg (2019.05.04.) két gyártó rendelkezik ezen előírásoknak megfelelő menetíró készülékkel:

Continental Automotive GmbH.  DTCO 1381  v. 4.0
Stoneridge Electronics AB.  SE5000-8 B.

 
Kapcsolódó jogszabályok:

A menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelményeket meghatározó 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló, a Bizottság (EU) 2016/799 végrehajtási rendelete (2016. március 18.)

A menetíró készülékek és alkatrészeik kialakítására, tesztelésére, beépítésére, működtetésére és javítására vonatkozó követelmények meghatározásáról szóló (EU) 2016/799 bizottsági végrehajtási rendelet módosításáról szóló, a Bizottság (EU) 2018/502 végrehajtási rendelete (2018. február 28.)

Egységes változatban itt érhető el.


JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS:

2
017.01.27-től a bírság rendelet [156/2009.(VII.29.) Korm. rendelet] jelentősen módosult.

2017.01.29-től új hazai jogszabály a menetíró készülékről [75/2016. (XII.29.) NFM rendelet].

 

 Szeretne pontos megbízható információkhoz jutni a vezetési- és pihenő-időkkel továbbá a tachográf használatával kapcsolatban?

Cégünk több éves szakmai tapasztalattal a háta mögött vállalja üzembentartók, gépkocsivezetők részére tartott konzultáció, tájékoztatását a tachográf (digitális, vagy analóg) készülékek használatával, a vezetési- és pihenőidőkkel kapcsolatban a vállalkozás (üzembentartó) székhelyén, telephelyén - egészen az 1-2 fős konzultációktól a nagy létszámú csoportos meetingekig.

Önnek csak a helyszínt kell biztosítania, a szükséges technikai háttér - számítógép, projektor, demonstrációs eszközök, a kapcsolódó konzultációs anyag (2 oldalas, a konzultáció anyagának kivonatos ismertetője) - szolgáltatásunk részét képezi.

A hatályos Európai Uniós és magyar jogszabályokon alapuló konzultációnkból megtudhatja:

 • mit szükséges a gépkocsivezetőnek a közúti közlekedés során magánál tartani,
 • a gépkocsivezető feladatai, kötelessége, felelőssége,
 • az üzembentartó feladatai, kötelessége, felelőssége,
 • teendőik a menetíró készülék használatával kapcsolatban.
 • mentességek
 • vezetési idők
 • pihenő idők
 • megszakítások, szünetek
 • eltérések

A konzultációs anyag megismerése segíthet a jogszabálykövető magatartás kialakításában, az esetleges szabálysértési, illetve KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG elkerülésében.

A konzultáció időtartama 4x45 perc, 10-15 perces szünetekkel.

Igény esetén a konzultáció részét képezi a közúti közlekedés során használt okmányokról [autóbusz, tehergépkocsi menetlevél, fuvarlevél, engedélyek és igazolványok, szaktanfolyami végzettségek (GKI) PAV minősítések, stb.] szóló tájékoztató is, a vállalkozás szállítási módjának megfelelően – belföldi vagy nemzetközi, személy- vagy áruszállítás , saját vagy bérfuvarozás.
 


 

 Hírek, Újdonságok, Érdekességek, Linkek

-- Megjelent az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.

-- Magyarországon is megjelent az AETR egyezmény kiegészítése, módosítása. 2011. évi XLIV. törvény.

-- BUSZOSOK FIGYELEM! Az 561/2006/EK rendelet 8. cikke, 2010.06.04-től kiegészül a (6a) bekezdéssel, a heti pihenőidő tekintetében. (1073/2009/EK rendelet 29. cikk)

 

-- PANASZ OLDAL. Nem fellebbezés, nem jogorvoslat! A bírságokkal, a bírságolási eljárással kapcsolatos észrevételeit közölheti az Európai Unió EURO CONTROLE ROUTE szervezetével.

EURO CONTROLE ROUTE Panasz oldala.

 

A 165/2014/EU rendelet 2015.03.02. napján hatályba lépése óta a TEVÉKENYSÉG IGAZOLÓ LAP megszűnt. Továbbra is szükséges a gépkocsivezetők járművön kívüli tevékenységének rögzítése: "kézi adatbevitel" a digitális tachográf vezetői kártyára , illetve a tevékenységre vonatkozó adatok korong hátoldalán történő rögzítése (34.cikk) valamint bármely kézi feljegyzés, kinyomat a megelőző 28 napról (36. cikk).

 

-- Digitális TACHOGRÁF (járművezetői, üzembentartói) KÁRTYA igénylő lapokat (lakhely/székhely szerinti megyei/Fővárosi Kormányhivatalnál kell leadni!)7

 

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Tisztelt Látogatók, Érdeklődők! A honlap nevével ismeretlenek visszaélnek, és az általuk adott "árajánlatban" információs forrásként tüntetik fel jelen honlapot! Információ, illetve árajánlat kérésre kérjük kizárólag a fenti elérhetőségeket (telefon, e-mail) használják! Árajánlatot kizárólag e-mailben, az   info@tachografoktatas.hu e-mail címről küldünk. Más e-mail címről, illetve postán/faxon küldött árajánlatot kérem tekintsenek    semmisnek !  Tisztelettel: Primátori Bt.

 

Primátori Bt.
Cg.: 01-06-778163
www.tachografoktatas.hu

H-1192 Budapest, Kós Károly tér 4. I. em. 17.
Telefon: 00 36 70/291-53-72
E-mail: info@tachografoktatas.hu