tachográf oktatás

Primátori Bt.
H-1192 Budapest
Kós Károly tér 4. I. em. 17.
Telefon: 00 36 70/291-53-72
e-mail:info@tachografoktatas.hu

Menü

FONTOS FIGYELMEZTETÉS! Tisztelt Látogatók, Érdeklődők! A honlap nevével ismeretlenek visszaélnek, és az általuk adott "árajánlatban" információs forrásként tüntetik fel jelen honlapot! Információ, illetve árajánlat kérésre kérjük kizárólag a fenti elérhetőségeket (telefon, e-mail) használják! Árajánlatot kizárólag e-mailben, az info@tachografoktatas.hu e-mail címről küldünk. Más e-mail címről, illetve postán/faxon küldött árajánlatot kérem tekintsenek semmisnek ! Tisztelettel: Primátori Bt.


JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS:

2
017.01.27-től a bírság rendelet [156/2009.(VII.29.) Korm. rendelet] jelentősen módosult.

2017.01.29-től új hazai jogszabály a menetíró készülékről [75/2016. (XII.29.) NFM rendelet].

 

 Szeretne pontos megbízható információkhoz jutni a vezetési- és pihenő-időkkel továbbá a tachográf használatával kapcsolatban?

Cégünk több éves szakmai tapasztalattal a háta mögött vállalja üzembentartók, gépkocsivezetők oktatását, tájékoztatását a tachográf (digitális, vagy analóg) készülékek használatával, a vezetési- és pihenőidőkkel kapcsolatban a vállalkozás (üzembentartó) székhelyén, telephelyén - egészen az 1-2 fős konzultációktól a nagy létszámú csoportos oktatásig.

Önnek csak a helyszínt kell biztosítania, a szükséges technikai háttér - számítógép, projektor, demonstrációs eszközök, a kapcsolódó oktatóanyag (2 oldalas, az oktatás anyagának kivonatos ismertetője) - szolgáltatásunk részét képezi.

A hatályos Európai Uniós és magyar jogszabályokon alapuló oktatásunkból megtudhatja:

  • mit szükséges a gépkocsivezetőnek a közúti közlekedés során magánál tartani,
  • a gépkocsivezető feladatai, kötelessége, felelőssége,
  • az üzembentartó feladatai, kötelessége, felelőssége,
  • teendőik a menetíró készülék használatával kapcsolatban.
  • mentességek
  • vezetési idők
  • pihenő idők
  • megszakítások, szünetek
  • eltérések

A tananyag megismerése segíthet a jogszabálykövető magatartás kialakításában, az esetleges szabálysértési, illetve KÖZIGAZGATÁSI BÍRSÁG elkerülésében.

Az oktatás időtartama 4x45 perc, 10-15 perces szünetekkel.

Igény esetén az oktatás részét képezi a közúti közlekedés során használt okmányokról [autóbusz, tehergépkocsi menetlevél, fuvarlevél, engedélyek és igazolványok, szaktanfolyami végzettségek (GKI) PAV minősítések, stb.] szóló tájékoztató is, a vállalkozás szállítási módjának megfelelően – belföldi vagy nemzetközi, személy- vagy áruszállítás , saját vagy bérfuvarozás.
 


 

 Hírek, Újdonságok, Érdekességek, Linkek

-- Megjelent az Európai Parlament és a Tanács 165/2014/EU rendelete (2014. február 4.) a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról.

-- Magyarországon is megjelent az AETR egyezmény kiegészítése, módosítása. 2011. évi XLIV. törvény.

-- BUSZOSOK FIGYELEM! Az 561/2006/EK rendelet 8. cikke, 2010.06.04-től kiegészül a (6a) bekezdéssel, a heti pihenőidő tekintetében. (1073/2009/EK rendelet 29. cikk)

 

-- PANASZ OLDAL. Nem fellebbezés, nem jogorvoslat! A bírságokkal, a bírságolási eljárással kapcsolatos észrevételeit közölheti az Európai Unió EURO CONTROLE ROUTE szervezetével.

EURO CONTROLE ROUTE Panasz oldala.

 

A 165/2014/EU rendelet 2015.03.02. napján hatályba lépése óta a TEVÉKENYSÉG IGAZOLÓ LAP megszűnt. Továbbra is szükséges a gépkocsivezetők járművön kívüli tevékenységének rögzítése: "kézi adatbevitel" a digitális tachográf vezetői kártyára , illetve a tevékenységre vonatkozó adatok korong hátoldalán történő rögzítése (34.cikk) valamint bármely kézi feljegyzés, kinyomat a megelőző 28 napról (36. cikk).

 

-- Digitális TACHOGRÁF (járművezetői, üzembentartói) KÁRTYA igénylő lapokat (lakhely/székhely szerinti megyei/Fővárosi Kormányhivatalnál kell leadni!)

 

Primátori Bt.
Cg.: 01-06-778163
www.tachografoktatas.hu

H-1192 Budapest, Kós Károly tér 4. I. em. 17.
Telefon: 00 36 70/291-53-72
E-mail: info@tachografoktatas.hu